Final countdown

 
Summer vacation knocks on our door and it's time to sum up. Let´s summarize. 
This year was full of success.
Our students won several language competitions and contests like Olympiáda z anglického jazyka, Jazykový kvet etc. 
Pupils stayed in touch with their mates from Italy, realized video calls with them and prepared etwinning project about environmental topic - reducing, reusing and recycling of plastic. 
They also published their ideas in school magazine - English corner. Teachers prepared workshops for future 1st graders and did lot of additional work. And much more!
They all definitely did a lot of good work together with their English teachers. 
 
We thank all of them (teachers and students) for their hard work, congratulate them to their success and wish them best holiday ever, full of relax, joy and new experiences.  
 
 
Have a nice holiday!
 
See you in September :-)

Making Plastic Circular: Zero Plastic Objective

 

This year we work again at our eTwinning project. This year it is about Plastics. We work together with Italian school. Let´s have a look!

Tento rok znova pracujeme na projekte eTwinning. Vybrali sme si tému plasty a spolupracujeme so školou v Taliansku. Pozrite sa ako nám to ide!

https://twinspace.etwinning.net/71790/pages/page/574886

 
Are you curious about our work at school? We are discovering plastic. Look!
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tvorivé dielne

 
Budúci prváci sa zúčastnili tvorivých dielní na našej škole. Tento rok si mohli prejsť lesom a zachrániť Červenú Čiapočku/Red Riding Hood pred zlým vlkom.  
 

Christmas challenge!

 

 

 

 

Jazykový kvet 

 

Dňa 22. 11. 2018 sa uskutočnila súťaž Jazykový kvet (školské kolo). Súťaže sa zúčastnilo 7 žiakov z prvého stupňa a 15 žiakov z druhého stupňa.

Výhercovia

1.      Stupeň:

1.      Dieter H., 3.B

2.      Sarah Č., 3. D

3.      Nella P., 2.D

2.      Stupeň:

1.      Tamara M., 8.C

2.      Zuzana Š. a Ivana S., 6.C

3.      Diana P., 5.B a Žofia J., 5.D

 

Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a výhercom blahoželáme!

 

Celoslovenské kolo súťaže Jazykový kvet

 

Dňa 1. júna 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili celoslovenského kola súťaže Jazykový kvet v anglickom jazyku v Nitre.

V súťažnej kategórii próza – prevzatá tvorba sa naša žiačka umiestnila na 2. mieste a v súťažnej kategórii dráma – vlastná tvorba sa žiaci našej školy zúčastnili na 4. mieste. 

 

Srdečne blahoželáme!

 

Jazykový kvet - krajské finále

 

Dňa 10. apríla 2018 sa naši žiaci zúčastnili krajského finále súťaže Jazykový kvet v anglickom jazyku v Košiciach.

Jedenásť žiakov našej školy súťažilo v kategórii dráma, umiestnili sa na 1. mieste a postupujú na celoslovenské kolo.

V súťažnej kategórii próza – prevzatá tvorba súťažila Tamara Mitrová zo VII.C, umiestnila sa na 1. mieste a postupuje tiež na celoslovenské kolo v máji 2018.

V tejto kategórii súťažili aj Ivana Savovova z V.C, ktorá získala 3. miesto a Oskar Šenitko z V.D sa umiestnil na 4. mieste.

Federica Pagano z II.C sa umiestnila na 2. mieste v talianskom jazyku.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme!

 

 

Krajského semifinále súťaže „Jazykový kvet“

 

Dňa 7. marca 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského semifinále súťaže „Jazykový kvet“ v Košiciach. Týmto súťažiacim gratulujeme k postupu na krajské finále.

I. AJ DRÁMA Vlastná tvorba

  • Four Sides of the World – divadelné predstavenie

II. AJ POÉZIA & PRÓZA Prevzatá tvorba

  • Mitrová Tamara – The Blue Diamond
  • Savovová Ivana – The Blind Man and Hunter
  • Šenitko Oskar – Alibaba and 40 thieves

I. TJ POÉZIA & PRÓZA Prevzatá tvorba (native speaker)

  • Pagano Federica – Alice casca in mare

 

Naši žiaci sa zúčastnili školskej súťaže „Jazykový kvet 2017“. 

 

Kategória: Anglický jazyk 1. stupeň - Poézia – Próza /prevzatá tvorba/

1.      miesto: Savovová Ivana 5.C

2.      miesto: Šenitko Oskar 5.D, T.Mitrová 7.C

3.      miesto: Gerberyová Martina 5.C, Baršovská Sofia 5.C

 

Kategória: Anglický jazyk 1. stupeň - Dráma /prevzatá tvorba/

1.      miesto: Žofia Jakubocová 4.D

2.      miesto: Jakub Čornej 4.E

3.      miesto: Sára Červeňáková 2.D

 

Všetkým žiakom blahoželáme!

 

Dňa 15.12.2017 sa naši žiaci zúčastnili školského kola olympiády z ANJ. 

Kategória A:

1.      miesto: Sofia Sabová, 7.D

2.      miesto: Ján Ucháľ, 7.D

3.      miesto: Ján Paľo, 6.D

 

Kategória B:

1.      miesto: Rebeca Sabová, 9.C

2.      miesto: Matej Rovder, 8.D

3.      miesto: Michaela Kolesárová, 9.C

 

Kategória C: Vega Gomes, 7.D

 

Všetkým žiakom blahoželáme!

 

 

 

Jazykový kvet 2017 

 

Jazykový kvet 2017 v kategórii poézia, próza a prevzatá tvorba vyhrala prvé miesto na celoslovenskom kole Ivana Savovová, 4.A. 

Výherkyni srdečne blahoželáme!

    Krajské finále súťaže „Jazykový kvet 2017“

Kategória: Anglický jazyk 1. stupeň - Poézia – Próza /prevzatá tvorba/

  1. miesto: Savovová Ivana 4. A

  2. miesto: Šenitko Oskar 4.D

  3. miesto: Gamráč Matej 4.D

Kategória: Anglický jazyk 1. stupeň - Dráma /prevzatá tvorba/

3.miesto: Raspberries! žiaci 3.A


Kategória: Talianský jazyk 1. stupeň - Poézia – Próza /prevzatá tvorba/

2. miesto: Federica Pagano 1.C

 

Všetkým súťažiacim blahoželáme! :-)

 

Jazykový kvet v Košiciach

 

Dňa 28.2.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského semifinále súťaže Jazykový kvet v Košiciach. Žiaci prvého stupňa Federica Pagano, Matej Gamráč, Oskar Šenitko a Ivana Savovová postúpili v kategórií próza – prevzatá tvorba do krajského finále. Taktiež dvanásť žiakov prvého stupňa súťažiacich v kategórií dráma postúpilo do krajského finále. 

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme!

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku 2016/2017

Na našej škole sa uskutočnilo Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku 2016/201

7

Žiaci súťažili v troch kategóriách. Umiestnili sa nasledovne:

Kategória 1A

1. Rovder Matej, 7.D

2. Onuška Richard, 7.D

3. Matto Leo, 7.D

 

Kategória 1B

1. Nagy Richard, 9.D

2.Čurma Ivan, 9.D

3. Hadžala Juraj, 9.D

 

Kategória 1C

Tatárová Rebeka, 9.C

Všetkým žiakom blahoželáme!

Jazykový kvet – Language Flower

Dňa 2.12.2016 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo súťaže „Languague Flower“. Žiaci boli rozdelení do dvoch kategórií a to 1. a 2. stupeň. Žiačky boli ocenené knižnými odmenami.Všetkým žiakom gratulujeme!

Umiestnenie:

1. stupeň:

1. miesto: Ivana Savovová 4.A

2. miesto: Oskar Šenitko 4.D

3. miesto: Matej Gamrač 4.D

2. stupeň:

1. miesto: Tamara Mitrová 6.C

2. miesto: Viktória Viragová 9.C

3. miesto: Michaela Timková 5.C 

3. miesto: Michaela Timková 5.CJazykový kvet – Languague Flower
 
Dňa 2.12.2016 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo súťaže „Languague Flower“. Žiaci boli
 
rozdelení do dvoch kategórií a to 1. a 2. stupeň. Žiačky boli ocenené knižnými odmenami.Všetkým
 
žiakom gratulujeme!
 
Umiestnenie:
 
1. stupeň:
 
1. miesto: Ivana Savovová 4.A
 
2. miesto: Oskar Šenitko 4.D
 
3. miesto: Matej Gamrač 4.D
 
2. stupeň:
 
1. miesto: Tamara Mitrová 6.C
 
2. miesto: Viktória Viragová 9.C
 
3. miesto: Michaela Timková 5.C

Žiacka vedecká konferencia, Recycling

 

V stánku Anglického jazyka  s témou  Recyklácia sme sa venovali triedeniu odpadu podľa druhov materiálu, keďže recykláciu pokladáme za neoddeliteľnú súčasť vzdelávania. Žiaci sú vedení k ochrane prírody a snahe o zachovanie čistého životného prostredia. Naším mottom je  „Svet je v našich rukách“ a budúcnosť je v rukách našich detí.

Vhodnými aktivitami ako sú:

1.  triedenie odpadu do zberných košov

2.  upevnenie slovnej zásoby k danej téme

3.  vedomostný kvíz

si žiaci upevnia svoje vedomosti a zručnosti  k danej téme.

 

Olympiáda pre žiakov 1.stupňa

 

Dňa 27.5.2016  si žiaci 1.stupňa otestovali nadobudnuté jazykové zručnosti  v školskom kole „Olympiády anglického jazyka“. Súťažili v 2 kategóriách – žiaci 1.-2.ročníka, kde súťažilo 15 žiakov a žiaci 3.-4.ročníka, kde si sily zmeralo 30 súťažiacich.  V každej kategórii žiaci absolvovali písomný test, najlepší z každej kategórie postúpili na ústnu časť .

 

Výsledky jednotlivých kategórii:

 

1.-2. ročník

 

1.miesto   Nikolas Hudák, II.E

2.miesto   Jakub Čornej, II.E

3.miesto   Zuzana Telekyová, II.D

 

3.-4. ročník

 

1.miesto   Patrik Hančár, III.C

2.miesto   Želmíra Jakubocová, IV.D

3. miesto   Oskar Šenitko, III.D

 

Congratulations!

Krajské finále – Regional Finals: „Languague Flower“ for the third place:

 
 
winners of Language Flower competition - regional finals (krajské finále) held in Košice on 4th April are
 
II.category:     Tamara Mitrová 5.C
I. category:     Oskar Šenitko 3.D
 
They won 3rd place in their categories.
 

 

 

 

WORKSHOP

On  10th March 2016 we joined to Workshop  Tvorivé dielne 2016 pre predškolákov

The children "visited Australia", where they did a lot of different sport activities and exercises.  

 
 
 

Our achievements in new year

 

V januári sa uskutočnilo okresné kolo Olympády z Anglického jazyka. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:

 kategória 1A: 2. miesto: Matej Rovder zo VI.D

 kategóri 1B: 3. miesto: Rudolf Mašlej z IX.D

 

Vo februári sa uskutočnilo obvodové kolo súťaže Európa v škole. Žiaci súťažili v rôznych cudzích jazykoch. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách: Výsledky žiakov z anglického jazyka sú nasledovné:

Písomné práce v cudzom jazyku

 

I. veková kategória / 6 – 9 rokov /

Téma: Všetko bude v poriadku.

3. Oskar Šenitko, III.D 

II. veková kategória  / 10 – 12 rokov /

Téma: Šikana - nič pre mňa.

2. Michaela Gerberyová, VI.C

III. veková kategória / 13 – 15 rokov /

Téma: Kyberšikana – len neškodný žart?

1. Ivana Makšinová, IX.C 

 

Multimediálne práce v cudzom jazyku - individuálne

 

I. veková kategória / 6 – 9 rokov /

Téma: Všetko bude v poriadku.

3. Vanda Čižmáriková, IV.A

II. veková kategória  / 10 – 12 rokov /

Téma: Šikana nič pre mňa.

2. Tamara Mitrová, V.C

III. veková kategória / 13 – 15 rokov /

Téma: Pozdvihla som svoj hlas.

2. Lea Šepeľáková, IX.C 

 

Výhercom srdečne blahoželáme!

Olympiáda

Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo olympiády z ANJ. Žiaci súťažili v troch kategóriach 1A, 1B, 1C a umiestnili sa následovne:

 

Školské kolo olympiády z ANJ v kategórii 1A:

1. miesto: Matej Rovder

2. miesto: Richard Onuška

3. miesto: Michaela Kolesárová

 

Školské kolo olympiády z ANJ v kategórii 1B:

1. miesto: Rudolf Mašlej

2. miesto: Richard Nagy

3. miesto: Marcel Polák

 

Školské kolo olympiády z ANJ v kategórii 1C:

1. miesto:  Joey McKay Slávik

2. miesto:  Vega Gomes

Všetkým umiestneným žiakom srdečne blahoželáme!

 

 

School recitation contest - školská súťaž v recitovaní

Today, 3rd December was held "Language competition". 
 
List of winners:
 

I. category:         1. Želmíra Jakubocová 3.D

                          2. Oskar Šenitko 3.D

                          3. Ivana Savovová 3.A

 

II. category:        1. Lea Šepeľáková 9.C

                          2. Tamara Mitrová 5.C

                          3. Sofia Sára Kvaková 9.D

 

We thank to all competitors and congratulate to all winners!

              

   

 

Trip to LONDON

 
As every year our school has organized trip to London. This year it will be from 5th till 10th May 20165.-10. May 2016
 
If you are interested click  here  for more information.
 
We look forward to take a trip with you! 

EnglishOne competition for you! 

Hello everyone!

There is one competition for you. You can win fantastic rewards like Celeste Buckingham lesson and concert, tablets, heaphones etc.

If you are interested in this competition follow these steps (written in Slovak, just for sure ;-)

• KLIKNITE na planetavedomosti.iedu.sk na odkaz Úlohy (vpravo hore) sa k vytvorenej úlohe dostate.
• ZADÁTE svoje meno, priezvisko a prístupový kód - anglina_decka. Stlačíte tlačidlo Začať úlohu.
• ODOŠLETE ÚLOHU po vypracovaní pomocou tlačidla Odoslať úlohu.
enjoy your lesson! :-)

Hi everyone, Stanley is already in Pittsburgh and did some sightseeing on Sunday. He is currently at Juliana's school and will be returning to Slovakia in about 10 days. Here is SlideShare of his journey. 

 

Teacher of the month!

Your English Teacher was awarded as teacher of the month by etwinning with project "Water is life".
The Teacher of the  month award was given to Mgr. Anna Bardzaková
 

News

Making Plastic Circular: Zero Plastic Objective

09/05/2019 08:32
This year we work again at our eTwinning project. This year it is about Plastics. We work together with Italian school. Let´s have a look! Tento rok znova pracujeme na projekte eTwinning. Vybrali sme si tému plasty a spolupracujeme so školou v Taliansku. Pozrite sa ako nám to...

Jazykový kvet v Košiciach

02/03/2017 09:58
  Dňa 28.2.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského semifinále súťaže Jazykový kvet v Košiciach. Žiaci prvého stupňa Federica Pagano, Matej Gamráč, Oskar Šenitko a Ivana Savovová postúpili v kategórií próza – prevzatá tvorba do krajského finále. Taktiež dvanásť žiakov...

Trip to LONDON

20/10/2015 19:59
As every year our school has organized trip to London. This year it will be from 5th till 10th May 2016   If you are interested click here for more information.   We look forward to take a trip with you!   

EnglishOne competition

14/10/2015 18:53
Hello everyone! There is one competition for you. You can win fantastic rewards like Celeste Buckingham lesson and concert, tablets, heaphones etc. If you are interested in this competition follow these steps (written in Slovak, just for sure ;-) • KLIKNITE na planetavedomosti.iedu.sk na odkaz...

Flat Slanley in 2.D

13/04/2015 19:21
Flat slanley from Anna Vojtkova   

FLAT STANLEY CAME TO TOWN

22/03/2015 19:11
We have one foreign visitor in our school. His name is Stanley and he is flat. He came here from Pittsburgh, Pennsylvania in United States. Are you asking why he is flat?  Stanley Lambchop and his younger brother Arthur are given a big bulletin board by their father to display...

success of students success of teacher

09/03/2015 18:50
Teacher of the month! Your English Teacher was awarded as teacher of the month by etwinning with project "Water is life". The Teacher of the  month award was given to Mgr. Anna Bardzaková   www.etwinning.sk/index.php/2-uncategorised/67-ucitel-mesiaca

When older teach younger

12/02/2015 19:54
We want to share our knowledge and we have decided to teach our younger schoolmates what have we learnt. We started today, we taught them what the water cycle is, how it works, why it works and its importance. We also sang the cool water cycle song : Water cycle in 2.D from Anna...

English lesson is always interesting!

12/02/2015 19:33
We decided to create something special and do different things during English lessons. We cooperate with students in Italy. Our topic is interesting and important:  WATER IS LIFE Are you curious? This is the sample of our work  Check our project...

Great success

25/01/2015 18:30
District olympiad in English 01/14/2015 attended 33 students from 18 primary schools and 1 high school District Round Olympics in English.  Congratulations to our students who took the first place in both categories and will represent us in the regional round. Timothy Suč...
1 | 2 >>